Czym jest miernik zanieczyszczenia powietrza?

Miernik zanieczyszczenia powietrza jest urządzeniem, które sprawdza jakość powietrza w najbliższym otoczeniu. Jego instalacja jest zupełnie nieskomplikowana, jest odpowiednio skalibrowane i na bieżąco sprawdzane. Daje to gwarancję tego, że pojawiające się informacje na ekranie telefonu czy komputera są w zupełności prawdziwe.

Miernik zanieczyszczenia powietrza – czym dokładnie jest?

Sensory Airly to miernik zanieczyszczenia powietrza. Mierzy on istotne składniki zanieczyszczenia takie jak cząstki stałe (PM1, PM2,5, PM10) i gazy (NO2, O3, SO2 i CO), dzięki czemu każdy ma dokładny wgląd w bieżącą jakość powietrza, które go otacza. Wbudowane mapy online są w stanie integrować prawdziwe informacje o najważniejszych parametrach pogodowych, czyli temperaturę, wilgotność, ciśnienie powietrza oraz wiatr w miejscu, w którym zostały zamontowane.

Sposób działania miernika

Sensory są w stanie zmierzyć stężenie cząstek stałych za pomocą technologii laserowej. Zanieczyszczenia gazowe są mierzone przez jedno urządzenie i potrafi ono zmierzyć dwa związki chemiczne, wykorzystując analizę elektrochemiczną. Dane pochodzą z dwóch ogniw, występujących w module gazowym sensora. Każdy sensor został wyposażony w specjalistyczną kontrolkę, która potrafi zmieniać kolory diody, dostosowując je do jakości powietrza, opierając się o skalę kolorystyczną CAQI.

Czym jest miernik zanieczyszczenia powietrza?

Zalety miernika zanieczyszczeń powietrza

Jedną z kluczowych zalet jest to, że urządzenie to jest niewielkie i jego instalacja nie stanowi żadnego problemu. Informacje pochodzące z sensora ukazywane są na mapie interaktywnej w odpowiadającej mu aplikacji mobilnej za pomocą specjalnego panelu klienta. Każdy sensor przed ostatecznym zastosowaniem musi przejść specjalne testy w różnych warunkach atmosferycznych. Miernik zapewnia bezpieczną i wydajną transmisję danych poprzez protokół GSM.

Cel występowania mierników

Mierniki powstały po to, by wesprzeć mieszkańców, dostarczając im bieżących i dokładnych danych na temat występowania smogu czy też nie w najbliższej im okolicy. Mają one na celu zwiększyć świadomość społeczeństwa poprzez informowanie o znaczeniu jakości powietrza i niebezpieczeństwie dla zdrowia. Miernik ma inspirować do zmiany przyzwyczajeń. Zachęca obywateli do walki o czyste powietrze, zwiększając ich zaangażowanie w debatę publiczną na temat jakości powietrza. Ponadto dają szansę na upublicznienie danych o jakości powietrza, co jest możliwe dzięki gromadzeniu, upowszechnianiu niezależnych, obiektywnych i dokładnych danych. Mierniki mają poprawić jakość dostępnych danych, co jest możliwe przez budowę największej i najgęstszej sieci monitorowania na świecie.

Każdy powinien mieć świadomość jaka jest jakość naszego najbliższego powietrza, ponieważ to jest właśnie to, czym oddychamy na co dzień. Korzystanie z mierników uczy nawyku korzystania z nich codziennie, w taki sam sposób w jaki sprawdzamy temperaturę powietrza. Zresztą w telewizji już można zaobserwować, że dane te są udzielane jednocześnie, bądź zaraz po sobie.