Czym jest fizjoterapia?

Coraz więcej osób pracuje zdalnie w swoich domach, przez co coraz bardziej ograniczają swoją sprawność fizyczną. Owszem wygodnie jest wyjść z łóżka, ubrać się w coś wygodnego, zjeść śniadanie i nie marnować czasu na dojazdy do biura. Niestety przez taką formę pracy nasz wysiłek fizyczny ograniczony jest do minimum, przez co zaczynamy się borykać zarówno z otyłością, jak i problemami ruchomości naszego ciała. Wiele problemów fizjoterapeutycznych dotyczy również sportowców, którzy przeciążeni ilością treningów, mogą mieć problemy fizjoterapeutyczne.Fizjoterapia co to jest?

 

Jest częścią nauk medycznych, oparta na leczeniu  środkami naturalnymi. Środki te oparte są na energii fizycznej, która występuje w środowisku człowieka. Fizjoterapia ma na celu przywrócenie zdolności ruchowych i funkcjonalnych, jednocześnie mających na celu rozwijanie i jej utrzymywanie. Taki zakres usług może prowadzić tylko fizjoterapeuta lub osoba pod jego kierunkiem i nadzorem. Fizjoterapeuta jest osobą kompetentną w zakresie badania, oceny, prognozy postępów leczonej osoby. Fizjoterapia likwiduje skutki i łagodzi procesy chorobowe, wraz z ich następstwami. Zapobiega im i przywraca do sprawności fizycznej osobę dotkniętą chorobą. Fizjoterapia w swojej praktyce nawiązuje również do innych nauk takich jak psychologia i pedagogika czy kultura fizyczna. Pojęcie fizjoterapii często stosowane jest zamiennie z pojęciem rehabilitacji. Jednak nie do końca jest to prawidłowe. Fizjoterapia jest składową częścią rehabilitacji, a rehabilitacja oznacza dosłownie przywrócenie sprawności fizycznej. 

 

Zakres fizjoterapii

 

Zgodnie z definicją, z której wynika, że jest to wykrywanie i przywracanie w jak największym stopniu potencjału czynności ruchowych, obejmuje ona zakres interakcji pomiędzy terapeutą a pacjentem. Dzięki temu, że fizjoterapeuci podchodzą indywidualnie do każdego pacjenta, ich leczenie jest skuteczniejsze. Z założenia fizjoterapia zajmuje się w szczególności promocją zdrowia, prewencją, leczeniem, a także rehabilitacją. Fizjoterapia składa się z dwóch podstawowych działów kinezyterapii i fizykoterapii. W kinezyterapii podstawowym czynnikiem jest ruch, natomiast w fizykoterapii wykorzystuje się czynniki fizyczne, inne niż ruch. Pamiętajmy jednak, że podstawowym celem fizjoterapii jest poprawa ogólnej sprawności fizycznej i siły organizmu.

 

Czym jest fizjoterapia?

 

Dla kogo jest fizjoterapia?

 

Fizjoterapeuci pomagają swoją wiedzą i doświadczeniem osobom z problemami neurologicznymi, spowodowanymi chorobami takimi jak przejście udaru, stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona. Osoby ze schorzeniami układu nerwowo - mięśniowo - szkieletowego. Zazwyczaj są to zabiegi, wspomagające po wypadkach gdzie nastąpił uraz kręgosłupa lub innych kończyn. Często z rehabilitacji korzystają też osoby z problemami układu sercowo-naczyniowego. Rehabilitacja jest wskazana po zawałach serca. Osoby cierpiące na schorzenia układu oddechowego takie jak astma czy mukowiscydoza, również są kierowane na zabiegi rehabilitacyjne. Fizjoterapia sportowa opiera się na kilku rodzajach leczenia. Po urazach sportowych ważne jest, aby w jak najszybszym czasie dojść do sprawności sprzed urazu. Stąd oferta fizjoterapia sportowa w Ortorehasport Kraków może być pomocna w powrocie do upragnionego zdrowia