Jakie czynniki szkodzą zdrowiu psychicznemu?

O zdrowie psychiczne powinno się dbać tak samo, jak o zdrowie fizyczne. Wiele osób jednak o tym nie pamięta. Warto także zauważyć, że istnieją takie czynniki, które mają szczególnie negatywny wpływ na naszą psychikę. Co do nich zaliczamy?

Czynniki, które mogą być szczególnie szkodliwe dla naszego zdrowia psychicznego.

Naszemu zdrowiu psychicznemu może zagrażać wiele rzeczy miedzy innymi życie w nadmiernym stresie. Należy zaznaczyć, że krótkotrwały stres nie jest zjawiskiem negatywnym, wręcz przeciwnie dzięki niemu nasz organizm potrafi się zmobilizować do rozwiązania danego problemu. Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku stresu częstego i przedłużającego się. Takie okoliczności mogą znacząco utrudnić funkcjonowanie i doprowadzić do obciążenia zdrowia psychicznego. Czynnikiem szkodliwym dla zdrowia psychicznego jest także doświadczanie przemocy i to zarówno tej fizycznej, jaki i emocjonalnej. Przebywanie w okolicznościach, w których człowiek doświadcza przemocy może doprowadzić do rozwoju choroby psychicznej takiej jak np. zaburzenia lekowe, zaburzenia osobowości czy też depresja. Może także skutkować podjęciem działań autodestrukcyjnych lub poczuciem lojalności wobec sprawcy. Niekorzystnie na zdrowie psychiczne wpływają również różnego rodzaju uzależnienia. Szczególnie niebezpieczne są zwłaszcza uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Jakie czynniki szkodzą zdrowiu psychicznemu?

Na co jeszcze należy uważać?

Negatywne skutki dla naszego zdrowia psychicznego niosą również takie czynniki jak izolacja i samotność. Mogą one skutkować zniekształceniem obrazu rzeczywistości. W takich sytuacjach człowiek może czuć się na tyle nikomu niepotrzebny, że aż będzie miał z tego powodu myśli samobójcze. Należy pamiętać także o tym, że trudnościom psychicznym mogą sprzyjać także toksyczne relacje. Utrzymywanie takich kontaktów może, bowiem doprowadzić do naprawdę negatywnych skutków. W tego typu relacjach człowiek uzależnia się od drugiej osoby. Pamiętamy, że tłumienie własnych myśli, brak własnego zdania wyrządzają wielką szkodę naszemu mózgowi.