Zasiedzenie nieruchomości to szczególna forma nabycia nieruchomości. Temat ten dotyczy naprawdę wielu ludzi. Warto, więc zapoznać się z podstawowymi informacjami o postepowaniu w sprawie zasiedzenia nieruchomości, dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie warunki i formalności musimy spełnić abyśmy mogli zostać oficjalnie uznani za właścicieli danej nieruchomości.

Postępowanie w sprawie zasiedzenia nieruchomości – co warto wiedzieć na ten temat?

Zasiedzenie nieruchomości następuje na skutek spełnienia warunków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. Jednym z nich jest upływ wymaganego terminu. W przypadku zasiedzenia w dobrej wierze jest to okres 20 lat, natomiast w przypadku zasiedzenia w złej wierze okres 30 lat. Należy również zaznaczyć, że aby w ogóle mogło dojść do zasiedzenia nieruchomości musi zaistnieć tak zwane posiadanie samoistne, które polega na tym, że dana osoba w taki sposób włada nieruchomością jak gdyby była jej prawomocnym właścicielem. Na skutek spełnienia tych warunków dotychczasowy właściciel traci prawo do danej nieruchomości, a osoba, która dokonała zasiedzenia nieruchomości nabywa ją na własność. Aby takie przejęcie zostało oficjalnie uznane musi zostać przeprowadzone właściwe postepowanie sądowe na mocy, którego zostanie wydane prawomocne orzeczenie stwierdzające zasiedzenie nieruchomości. Takie postepowanie ma charakter deklaratywny, ponieważ stwierdza o sytuacji, która już nastąpiła. Nie mniej jednak przed sadem należy udowodnić spełnienie warunków wymaganych do zasiedzenia nieruchomości. Aby takie postępowanie sadowe mogło się odbyć osoba zainteresowana musi złożyć właściwy wniosek do Sądu Rejonowego, który to obejmuje swoją właściwością teren, na którym mieści się dana nieruchomość. Jeżeli sąd w postępowaniu nieprocesowym stwierdzi zasiedzenie nieruchomości to zostanie wydane nam odpowiednie postanowienie potwierdzające ten fakt. Takie prawomocne orzeczenie jest dla nas potwierdzeniem nabycia nieruchomości i to właśnie na jego podstawie możemy dokonywać dalszych czynności związanych z tą konkretna nieruchomością takich jak chociażby jej sprzedaż.

Postępowanie w sprawie zasiedzenia nieruchomości.

Gdzie w Oświęcimiu możemy odnaleźć dobrego adwokata, który zajmie się poprowadzeniem naszej sprawy o zasiedzenie nieruchomości?

W Oświęcimiu podobnie, jak i w innych miastach w Polsce wielu ludzi poszukuje profesjonalnej pomocy prawnej z zakresu spraw związanych z zasiedzeniem nieruchomości. Jeżeli interesuje nas naprawdę dobry adwokat Oświęcim to z całą pewnością powinniśmy rozważyć skorzystanie z usług krakowskiej Kancelarii Acito, która to posiada swoje oddziały na terenie takich miast jak Oświęcim, Wadowice czy Wieliczka. Kancelaria Adwokacka Acito w Oświęcimiu to miejsce, w którym odnajdziemy wykwalifikowanych i doświadczonych adwokatów, którzy w kompleksowy sposób poprowadzą naszą sprawę o zasiedzenie nieruchomości. To właśnie tu możemy liczyć na naprawdę fachową pomoc. Adwokat z Oświęcimia pomoże nam skompletować wymagane dokumenty do postępowania sądowego oraz poprowadzi nas na każdym etapie tej sprawy.