Zakup domu lub mieszkania to wieloletnie obciążenie finansowe. Ceny nieruchomości poszybowały w górę, dlatego też kupujący poszukują rozwiązań dopasowanych do swoich potrzeb. Jednym z nich jest zakup nieruchomości z licytacji komorniczej. Jak wygląda cały proces?

Od oferty do zakupu

Licytacją nieruchomości komorniczych zajmuje się komornik warszawa żoliborz. To w jego ręce trafiają mieszkania i domy, których dłużnicy nie są w stanie dłużej spłacać, piętrząc wartość swoich finansowych zobowiązań. Na reakcję banku nie trzeba długo czekać – zaledwie w kilka tygodni nieruchomość może trafić na licytację, gdzie nabędzie ją nowy właściciel.

Obwieszczenie o licytacji

Komornik musi zamieścić stosowne obwieszczenie o zbliżającym się terminie licytacji. Znajdują się w nim najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości, takie jak lokalizacja, powierzchnia oraz planowana data licytacji. Obwieszczenie musi pojawić się najpóźniej na 14 dni przed wskazanym terminem, aby potencjalni nabywcy mogli obejrzeć lokal i naocznie ocenić jego stan techniczny. Ogłoszenia o licytacji można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, a także w budynkach sądów rejonowych oraz na stronach urzędów gmin lub miasta.

Przed uczestnictwem w aukcji

Chcąc przystąpić do licytacji komorniczej, należy spełnić kilka warunków. W aukcji nie mogą brać udziału dłużnik oraz osoby z nim spokrewnione, jak również urzędnicy prowadzący licytację. Najważniejszym warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłata wadium, czy kwoty odpowiadającej 10% szacowanej wartości nieruchomości. Pieniądze należy wpłacić gotówką najpóźniej na jeden dzień przed planowanym terminem licytacji.

Jeśli osoba biorąca udział w aukcji nie wygra jej, wysokość wadium jest zwracana w pełnej kwocie.

Jak kupić nieruchomość z licytacji komorniczej?

Rozpoczęcie licytacji

Aukcja rozpoczyna się przedstawieniem nieruchomości i jej krótkim opisem. Komornik, sędzia lub urzędnik prowadzący licytację podaje kwotę wywoławczą, oczekując zgłoszeń ze strony uczestników. Ci z kolei muszą licytować nieruchomość, przebijając pozostałych o wartość wynoszącą minimum 1% szacowanej wartości nieruchomości. Zwycięzcą pozostaje osoba, która podała najwyższą kwotę nieruchomości, po trzykrotnym przybiciu przez komornika.

Po licytacji

Osoba, która zakupiła nieruchomość, ma teraz 30 dni na sfinalizowanie swojej transakcji. Wylicytowaną kwotę, pomniejszoną o wpłacone wcześniej wadium, należy przekazać na wskazane przez komornika konto. Jeśli nie dokona tego w wyznaczonym czasie, utraci możliwość zakupu nieruchomości, a komornik wyznaczy kolejną datę licytacji. Zwycięzca aukcji nie będzie mógł brać udziału w kolejnej aukcji.

Zakup nieruchomości z licytacji komorniczej to dobre rozwiązanie dla osób, które dysponują mniejszym budżetem na swoje mieszkanie. Można nabyć w ten sposób obiekt w atrakcyjnej cenie, jednak należy dysponować całą kwotą, która padła na licytacji. Minusem takich nieruchomości może być zły stan techniczny, wymagający dużych nakładów finansowych. Plus natomiast to dogodna lokalizacja oraz kupno nieruchomości bez obciążeń.