W każdej gałęzi przemysłu kładzie się nacisk na maksymalną dbałość o środowisko naturalne. W tym zakresie istotne jest odpowiednie gospodarowanie powstałymi odpadami, obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest składanie odpowiednich sprawozdań. W przypadku BDO termin ten upływa zawsze 15 marca i firmy do tego zobowiązane nie mogą go przekroczyć.

Zasady składania sprawozdania BDO przez przedsiębiorców

Kto musi złożyć sprawozdanie w BDO?

Do składania tego rodzaju sprawozdania zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, odbierają i zbierają odpady komunalne. W przeciwnym wypadku zaleceniem jest przedłożenie zerowego sprawozdania. Jest to dowód na to, że wywiązanie się z obowiązku nastąpiło w danym terminie i rzetelnie. Takie wyjaśnienia mogą być niezbędne, gdy organ do tego upoważniony przeprowadzi kontrolę w tym zakresie. Wszystkie terminy składania sprawozdania BDO należy raportować w dokumentach firmowych, w końcu ludzka pamięć w natłoku spraw może nieco gorzej funkcjonować. W przepisach nie jest wskazane, kto w firmie musi złożyć sprawozdanie, może to być właściciel, specjalista do spraw kadr lub ustanowiony pełnomocnik. Pełnomocnictwo może, ale nie musi mieć określonego terminu obowiązywania.

Uprawnienia w systemie BDO

Właściwie w systemie BDO wyróżnia się kilka rodzajów użytkowników mających przeróżne zakresy uprawnień. Oczywiście najwięcej może zrobić główny użytkownik, jest uprawniony do przeglądania każdego modułu, wprowadzania w nich zmian, składania wniosków, czy przekazywania sprawozdań. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł prowadzić ewidencję odpadów – może za to być odpowiedzialny prezes przedsiębiorstwa, czy inna wyznaczona przez niego osoba. Inny człowiek, który ma nadane uprawnienia musi dysponować pełnomocnictwem. A w nim zawarte powinny być najważniejsze elementy dotyczące mocodawcy, w tym także zakres działania w ramach pełnomocnictwa. Obowiązkowe jest ponadto wskazanie w dokumencie okresu obowiązywania pełnomocnictwa lub określenie go jako bezterminowego. Poza dokumentami konieczne jest posiadanie potwierdzenia przekazania wpłaty na konto właściwego Urzędu Miasta.