Gabinet psychiatryczny Wrocław - psychiatra Janusz Dolewka
Gabinet psychiatryczny Wrocław - psychiatra Janusz Dolewka
ul. Jagodzińska 41a, 52-129 Wrocław        tel: 604 493 826
Home kwalifikacje O Praktyce Zakres terapii Kontakt
Praktyka

W ramach praktyki psychiatrycznej zajmuję się leczeniem, terapią, diagnozowaniem zaburzeń i chorób psychicznych u osób dorosłych, w szczególności organicznych zaburzeń psychicznych (m.in. otępień), uzależnień (doświadczenie zwłaszcza z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz leków z grupy benzodiazepin, in. leków), zaburzeń psychotycznych (schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, halucynoz, majaczeń itd.) i nastroju (depresji, manii i in.), zaburzeń nerwicowych i lękowych (oprócz "typowych" także PTSD, ostrej reakcji na stres, fobii, mieszanych stanów zaburzeń nastroju z lękiem), zaburzeń snu, odżywiania. Osobne zagadnienie stanowi diagnostyka i terapia osób z zaburzeniami osobowości lub osób z tzw. podwójnym rozpoznaniem i wielu innych.

Stosuję terapię opartą na holistycznym podejściu do pacjenta, uwzględniającą zarówno zdobycze współczesnej farmakoterapii jak i rozmowę terapeutyczną. Terapia jest dostosowywana indywidualnie do danej osoby - jedna metoda leczenia naturalnie nie może pasować do wszystkich pacjentów. Zaznaczając tylko pewne wątki trzeba powiedzieć, że człowiek w ostrym rzucie psychozy, np. schizofrenii czy manii, wymaga pomocy szybkiej, zdecydowanej, przede wszystkim farmakologicznej na początku, często kierowania do lecznictwa zamkniętego. Innego rodzaju pomocy "oczekuje" pacjent w sytuacji kryzysowej, w trudnym życiowo położeniu czy z zamiarami samobójczymi. W pracy z pacjentami z nerwicami albo zaburzeniami osobowości szczególnego znaczenia dla leczenia nabiera leczenie słowem, a farmakologia może być drugoplanowa, czasem bywa zbędna. Innego jeszcze traktowania wymaga pacjent z otępieniem, albo osoba w wieku podeszłym. Często udzielam porad rodzinom pacjentów, co do postępowania z chorymi członkami rodziny, zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim w otoczeniu.

Ze względu na różnorodność placówek służby zdrowia, w których pracowałem, posiadam duże doświadczenie w pracy z różnorodnymi pacjentami. Oprócz "typowej" psychiatrii interesuje mnie psychoanaliza.

O mnie

Jestem lekarzem psychiatrą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej, którą ukończyłem w 2001r. Doświadczenie zawodowe jako lekarz psychiatra, zdobywałem pracując w oddziałach psychiatrycznych w następujących szpitalach: im. Babińskiego w Łodzi, w Stroniu Śląskim, w Wałbrzychu, oraz przez kilka lat we Wrocławiu w Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego. Przyjmuję w poradniach zdrowia psychicznego we Wrocławiu i w Świdnicy. Mój prywatny gabinet psychiatryczny we Wrocławiu powstał na bazie wieloletnich doświadczeń, a także chęci pomocy Ludziom. Jako lekarz psychiatra pomagam w wielu schorzeniach, które stanowią dyskomfort w codziennym życiu.

W ramach praktyki zajmuję się terapią i leczeniem
m.in. chorób i zaburzeń psychicznych:
na tle organicznym (otępień, upośledzeń umysłowych, in.)
psychoz (schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, in.)
zaburzeń nastroju (depresji, manii, in.)
zaburzeń lękowych i nerwicowych
zaburzeń snu i odżywiania
uzależnień
Prowadzę też badania osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni, orzekam o stopniu niepełnosprawności i inne.
Praktyka prywatna:
Gabinet psychiatryczny
Janusz Dolewka
Gabinet psychiatryczny 52-129 Wrocław ul. Jagodzińska 41a
52-129 Wrocław
ul. Jagodzińska 41a
dane kontaktowe - psychiatra Jagodno, Brochów
604 493 826
Wykonanie strony WWW - Devilart